MARS 2017

Markberedningsdag

08 mars, 2017

Den 3 mars anordnade Sundins Skogsplantor, representerade av Anders Englund och Lars Klint en temadag på Vrigstad Värdshus med fokus på markberedning. Med fanns inbjudna representanter från entreprenörskåren, beställarsidan, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.  Målet med temadagen var att öka ...