NOVEMBER 2017

Ny VD i Sundins Skogsplantor AB fr.o.m den 1 februari 2018

30 november, 2017

Den 1 februari 2018 kommer Pierre Fridell att tillträda tjänsten som ny VD för Sundins Skogsplantor AB. Förändringen föranleds av att nuvarande VD Ove Fransson avser att gå i pension vilket har planerats under en längre tid. Ove kommer fortsättningsvis att vara verksam i bolaget i begränsad omfat...