OKTOBER 2021

Gödslingsförsök

06 oktober, 2021

Just nu pågår ett gödslingsförök i skogarna utanför Nybro. Det är Interagros gödning Agroblen som  appliceras i samband med manuell plantering. Givan per planta är 20 gram och det är långtidseffekterna som ska följas upp under tre års tid.   På bilden syns Sundins Skogsplantors plantörer i färd ...