APRIL 2022

Skogsdag i Verums Tågarp

23 april, 2022

Lördagen den 23 april arrangerade LRF avdelningen en Skogsdag i Verum dör vi fanna med. Enväldigt lyckad dag med ca 800 intresserade besökare och ett strålande väder. På bilden ser ni de två glada Sundins Ombuden Jan-Olle Winqvist och Fredrik Karlsson.

Information till kunder och samarbetspartners

01 april, 2022

Kriget i Ukraina leder till negativa effekter för hela omvärlden, så också i vår verksamhet. Direkt påverkan ser vi genom onormalt stora kostnadsökningar på drivmedel och energi. De dramatiska prisökningarna på diesel och alkylatbensin påverkar våra transporter till och från uppdragen samt drifte...