Stor kunskap och lång erfarenhet
– vi kan skogsvård.

Skogsägande och investeringar i mark är långsiktiga projekt som kräver kunskap och engagemang. För att skapa lönsamhet i skogsägande krävs dessutom rätt insatser vid rätt tidpunkt. Vi på Sundins Skogsplantor erbjuder ett kvalitativt utbud av tjänster och produkter som gör ditt skogsägande mindre tidskrävande och mer lönsamt. Med kunskap, kompetens och lokalkännedom levererar vi tjänster och produkter för dina markers behov.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta närmaste ombud

 

Komplett skogsvård nära dig

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av skogsplantor avsedda för skogsbruk i södra Sverige. Vårt tjänsteutbud innefattar bland annat markberedning, röjning, efterbehandling, skogsvård och hägnbyggnationer.

 

Läs mer om vårt utbud