Plantor - Plantering - Röjning

Sundins Skogsplantor är ett PEFC-certifierat skogsvårdsföretag med drygt 100 årsanställda och det dubbla under planteringssäsongen och ett nätverk av kunniga lokala ombud i södra Sverige. 

Vi säljer plantor med hög kvalitet producerade i samarbete med ledande plantskolor i Baltikum och Tyskland. Våra plantor kan hämtas vid någon av våra 21 kylterminaler.

Vi ordnar markberedning, utför planteringar, efterbehandlar plantor mot snytbagge, röjer allt från ung
skog till förröjning.

Allt utförs med omsorg och kvalitet, med utbildad och motiverad personal. De lokala ombuden kommer från orten, har god lokalkännedom och samarbetar med varandra.


Personalen är från Polen och direkt anställd av Sundins Skogsplantor, enligt svenska avtal och regler. Vi arbetar med små lag, där lagledaren kan engelska eller svenska. De lokala ombuden har kontakt med kunden och är arbetsledare.

Vi bygger vår verksamhet på långsiktighet och våra anställda utbildas från början och vidareutbildas sedan löpande. "Grundläggande röjskola", Natur och kulturmiljövård (grönt kort) och "Naturhänsyn vid plantering" är exempel på utbildningar. Dessutom har mer än hälften yrkeserfarenhet eller utbildning av skogsvård från Polen. Till långsiktigheten hör också professionell utrustning, bra bostäder, bra fordon, goda ekonomiska och sociala förhållanden och bra arbetsvillkor för de anställda.