Gödslingsförsök

06 oktober, 2021

Just nu pågår ett gödslingsförök i skogarna utanför Nybro. Det är Interagros gödning Agroblen som  appliceras i samband med manuell plantering. Givan per planta är 20 gram och det är långtidseffekterna som ska följas upp under tre års tid.  

På bilden syns Sundins Skogsplantors plantörer i färd med att testa utrustningen som används för att dosera givan av Agroblen samtidigt som planan sätts i marken.

 

Både tall och gran plantor gödslas för att påskynda rottillväxten hos plantorna vilket i sin tur förväntas ge både bättre höjd- och diametertillväxt hos plantorna.