Barrotsplanta

Våra barrotsplantor odlas på friland i tre till fyra år, vilket ger en stor och kraftig planta. Barrotsplantan planteras med planteringsborr.

 

Var passar barrotsplantor?

Barrotsplantor passar där det finns risk för att den utsätts för angrepp från snytbagge och där konkurrensen från övrig vegetation är större. Plantan är också lämplig vid hjälpplantering.