Proveniens


Proveniens, som avser fröets härkomst, har stor betydelse för plantans tillväxt. För att säkerställa hög tillväxt och anpassning till klimatet erbjuder vi plantor med provenienser lämpliga för södra Sverige. 

Det svenska granmaterialet är med sina rötter i Bottenviken anpassat till ett norrländskt klimat. Eftersom plantor i Norrland börjar växa efter första vårdagarna och invintrar efter första frostnätterna, blir dessa plantor lätt frostskadade och har svårt att utnyttja höstens tillväxtsäsong. Plantor med sydostproveniens, härkomst från Baltikum och Vitryssland, är bättre anpassade för klimatet i södra Sverige och kan därför bättre garantera tillväxt.