Plantor


En rätt utförd plantering tillsammans med hög kvalité på plantor, utgör grunden för ett lönsamt skogsbruk. För att garantera våra kunder långsiktig lönsamhet tillhandahåller vi skogsplantor av högsta kvalité, regionalt anpassade för skogsbruk i södra Sverige. Plantorna produceras i samarbete med ledande plantskolor och genomgår löpande kvalitetskontroller och uppföljningar – allt för att vi ska kunna säkra en kvalitativ produkt.

Oavsett vilken planta du väljer, hjälper vi dig gärna med markberedning, plantering och efterbehandling på dina marker. 

 

En bättre produkt. Svaret på varför du ska välja våra plantor är enkelt.

Våra plantor produceras i samarbete med ledande plantskolor i Tyskland och Baltikum och odlas på utvalt frö. Till skillnad från det svenska granmaterialet, som anpassats efter norrlandsklimat, är materialet med sydostproveniens mindre känsligt för frostskador, kan bättre utnyttja höstens tillväxtsäsong och är därmed lämpat för klimatet i södra Sverige.

Vårt sortiment består av de mest förekommande plantorna för skogsbruk i södra Sverige. Sortimentet består av bland annat tall-, gran-, björk-, sitka- och lärkplantor. 

När du valt plantor är du välkommen till någon av våra 25 kylterminaler för att hämta dem. För en flexibel leverans håller vi våra terminaler öppna när det passar dig. Här kan du ta kontakt med våra terminaler.