Pluggplanta

Pluggplantan är en kombination av täck- och barrotsplanta och odlas initialt i kruka och sedan på friland. Pluggplantan planteras med planteringsborr.

 

Var passar pluggplantor?

Pluggplantan kombinerar fördelarna från täck- och barrotsplantan och kan därmed etablera sig snabbt, är lätt att plantera och klarar högre vegetationskonkurrens.