Plantering


En rätt utförd plantering utgör grunden för ett lönsamt skogsbruk – vi hjälper dig gärna med rätt val av tjänster och produkter. Vi utför såväl planteringsuppdrag som plantering av egenodlade plantor. Under pågående uppdrag gör vi kontinuerligt provytor för att säkerställa att rätt antal planteras och att de planteras på rätt rätt. På så vis kan du vara säker på att vi ger din skog de bästa förutsättningarna för tillväxt och lönsamhet.

Planteringsprocessen innefattar en rad viktiga beslut som påverkar slutresultatet. Val av planta, tidpunkt, planteringsmetod och efterbehandling är faktorer som alla påverkar skogens tillväxt och lönsamhet. Vi hjälper dig gärna med rådgivning kring plantering på dina marker – välkommen att kontakta  oss