Efterbehandling


För att öka sannolikheten för hög överlevnad i en föryngring erbjuder vi efterbehandling mot snytbagge och vilt. Vissa trädslag blir ofta utsatta för viltbetning, vilket därför bör förebyggas i god tid.  Vi erbjuder efterbehandling mot vilt i form av sprutning med avskräckande preparat. Efterbehandling kan göras förebyggande även mot snytbagge, då i form av besprutning med kemikalier.