Röjning


Röjning är en investering för att på sikt ge beståndet ett bättre virkesvärde genom att välja ut och fokusera tillväxten på rätt stammar – en lönsam åtgärd för din skog. 

Vi utför röjning på 15 000 hektar varje år. Våra skogsröjare stor kunskap och rätt kompetens. Arbetet utförs på ackord eller per timme. Kontakta ditt ombud för mer information.

 

När bör jag röja min skog?

Generellt bör skog röjas någon gång i intervallet 1-5 meter höjd, eller 5-15 år efter föryngringsavverkning.