Hägnbyggnation


På många platser i Götaland är viltstammarna höga vilket kan medföra problem vid nyetablering av skog. Trädslag som exempelvis hybridasp, tall, och hybridlärk, är extra begärliga av viltet och kan behöva skyddas. För att förenkla etableringsfasen av dessa trädslag, de första åren efter plantering, erbjuder vi hägnbyggnation som ett garanterat skydd mot vilt. Kontakta oss för rådgivning och planering av hägnbyggnation på dina marker.

 

För dig som själv vill utföra hägnbyggnationen tillhandahåller vi komplett stängselmaterial på postorder. Kontakta ditt ombud för mer information.