Markberedning


Markberedning ger din skog en bra start – plantorna ges bästa förutsättningar för etablering och risken för uttorkning och angrepp från snytbagge minskar. Markberedningen bidrar också till mindre tryck från konkurrerande vegetation, smidigare plantering och bättre mikroklimat. 

Vi utför markberedning genom harvning, fläckupptagning och högläggning. Vilken metod som väljs avgörs av markens förutsättningar – vi hjälper dig gärna med rådgivning kring metod för beredning. 

Våra markberedningsförare innehar grönt kort och är därmed utbildade inom natur- och kulturmiljövård.