Ombudsmöte i Osby

27 februari, 2020

Den 20 februari träffades vi för årets första ombudsmöte hos vår sydligaste utpost Jan-Olle på Bejstorps gård. Planer lades fram för den annalkande planteringssäsongen och ett besök gjordes i den nybyggda plantkylen. Den nybyggda kylen stod klar under början av 2019 och är ett välkommet inslag för den lokala plantmarknaden.