Skyddsronder 2022

11 maj, 2022

Planteringssäsongen är nu äntligen i full gång efter en sen start på grund av kall väderlek. Under våren ska vi plantera ut närmare 20 miljoner plantor i skogarna i södra Sverige. Vi är idag 260 anställda i bolaget och de allra flesta är sysselsatta med plantering men en del röjningsarbete pågår också parallellt. 

Under pågående säsong genomför vi skyddsronder ute hos vår personal för att säkerställa deras arbetsmiljö. Att rätt utrustning används och att momenten utförs på ett korrekt sätt. Under gårdagen dokumenterades en av alla skyddsronder vilket bilderna nedan visar. 

De två plantörerna Dawid och Kamil planterar täckrotsplantor på ett markberett hygge. 

 

Huvudskyddsombudet Robert informerar om vikten av nödkoordinater på traktdirektivet. 

 

Robert diskuterar ergonomi i planteringsarbetet med plantörerna.

 

Genomgång och kontroll av utrustning görs av skyddsombudet.